Produkty

Na této stránce si můžete prohlédnout námi zhotovené silikonové epitézy a protézy.

 

Upozornění:

Stránky obsahují i fotografie ztrátových poranění. Fotografie jsou určeny pouze k prezentaci silikonových epitéz a protéz a nesmí být žádným způsobem dále používány a rozšiřovány.