Příběhy

Každý prožívá svůj životní příběh. Někteří z nás se musí během svého života vyrovnávat s neočekávanými událostmi – mezi ně lze jistě zařadit i ztrátu části těla. Přečtěte si příběhy lidí, kteří se s touto nelehkou situací vyrovnali a kterým epitéza nebo protéza umožňují prožít osobní, rodinné i pracovní stránky života.